Jdi na obsah Jdi na menu
 


Drmoulská škola je venkovská škola rodinného typu zaměřená na rozvoj citového a estetického vnímání světa kolem nás.
Škola se nachází přibližně 4 km od Mariánských Lázní a  navštěvují  ji žáci z Drmoulu i okolních obcí.

Jsme typ malé školy, integrované s MŠ, kde jsou žáci 1. - 5. ročníku.  Výuka hlavních předmětů  je vyučována samostatně. Ostatní předměty můžou být podle počtu žáků vyučovány ve spojených skupinách. Je umožněn individuální přístup k žákům. Podle potřeby je zajištěna výuka žáků s vývojovými poruchami chování a učení.

Mateřská škola  je doutřídní, kde jsou děti rozděleny do dvou skupin dle věku. Starší  včeličky a mladší kuřátka.

Škola má k dispozici 5 tříd, počítačovou učebnu, cvičebnu, prostory pro činnost ŠD. Pro relaxační pobyt žáků o přestávkách a ve ŠD je využívána školní zahrada s multifunkčním hřištěm a cvičebna.
Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou, odpočinkovým  prostorem  s kobercem a hrami, kolní a učitelskou knihovnou, PC s výukovými
programy.

                                              
Škola dbá na zdravý životní styl. Žákům je umožněn pravidelný pitný režim podle potřeby. Škola je zapojena do akce „Školní mléko“ a "Ovoce do škol". O velké přestávce je zajištěn relaxační pobyt venku (dle počasí).

Škola má titul Ekoškola. Vzdělává žáky v oblasti ekologie a ve správném přístupu k životnímu prostředí, např. důsledným tříděním odpadu, zapojením v programu Recyklohraní atd.

Před budovou školy je autobusová zastávka. Pro dojíždějící žáky z okolních obcí je zajištěn bezpečný příchod i odchod ze školy.

Ke stravování žáků i pedagogů slouží školní jídelna, umístěná mimo budovu ZŠ. Její součástí je i moderně vybavená školní kuchyně.

Nabízíme další rozvíjení praktických dovedností žáků v zájmových útvarech organizovaných školou.

V prostorách školy mohou žáci využít také nabídku ZUŠ z Mariánských Lázní. Probíhá zde výuka hry na flétnu a hudební nauka.

Koncepce rozvoje školy